• <progress id="50tmi"><small id="50tmi"><code id="50tmi"></code></small></progress>

   
   
   

  祥原大连会计事务所-利用Excel高效编制现金流量表

  发布时间:2013-11-08 17:46:56
   

  祥原会计咨询18524116969/13841133298我们为你的企业提供优秀会计服务,为你的企业飞黄腾达贡献全部能力。

  建立表内外链接
   
  打开Excel,根据企业会计准则设置两张工作表,即“现金流量表工作底稿”和“现金流量表”。包括建立表内链接和现金流量表表内链接两部分。
   
  第一,现金流量表工作底稿表内链接。
   
  “资产负债表资料”表内链接,主要是根据表内项目的勾稽关系建立链接。
   资产“减少或增加”栏链接:
   C5-D5=E5;C6-D6=E6;C7-D7=E7;其他依此类推。
   负债与权益“增加或减少”栏链接:D26-C26=E26;D34-C34=E34;其他依此类推。
   “利润表资料”表内链接:
   G8=G5-G6-G7;G13=G8+G9-10-G11-G12;G21=G13+G14+G15+G18-G19;G23=G21-G22.
   “现金流量项目”表内链接:
   C46+D46+E46=G46;C54+D54+E54+F54=G54;G56=G51;G57=E17.
   先建立主表项目各栏链接,然后再补充资料各栏链接:E21=SUM(E6:E20);E42=E38-E39+E40-E41.
   
  第二,建立表外链接。
   
  就是建立现金流量表与现金流量表工作底稿之间的链接,以便自动生成现金流量表。
   
  填制现金流量表
   
  先要填制现金流量表工作底稿。在填制现金流量表工作底稿时,凡是带蓝底色的方框不需填写,只需填写不带颜色的方框。
   
  资产负债表资料填写时,资产负债表资料各栏数字根据同期资产负债表各对应项目的期初数、期末数填写。
   
  利润表资料填写时,利润表资料各栏数,大部分根据同期利润表对应项目填写,但其中处置非流动资产收益、处置非流动资产损失、固定资产报废损失等3个项目需要根据营业外支出明细账分析填写。
   
  现金流量项目表填写时,税费返回收到的现金项目,根据应交税金明细账分析计算填写;收回投资收到的现金项目,根据有关投资账户的贷方发生额分析填写;取得投资收益收到的现金项目,根据投资收益明细账分析计算填写;处置非流动资产收到现金项目,其内容包括处置固定资产、无形资产和其他长期资产等收到的现金,根据有关资产处置明细账分析计算填写;吸收投资收到的现金项目,根据实收资本、资本公积等明细账分析填写;取得借款收到的现金项目,根据短期借款、长期借款等明细账的贷方发生额分析填写;支付职工工资等的现金项目,反映支付职工工资及为职工支付的所有现金,接着可填制现金流量表。
   
  在完成现金流量表工作底稿后,现金流量表的绝大多数项目的数字已经自动生成。只有少数几个项目需要补充填写,对于没有发行债券和融资租入固定资产的企业,不涉及现金流量的重大投、筹资活动等相关项目不需要填写;对没有短期对外投资的企业,现金等价物期末余额、期初余额项目也不需要填写。
   
  本表填写的重点是其他经营活动收到和支付的现金两个项目,收到其他经营活动的现金项目,主要有企业收到政府补贴费、接受捐赠款、存款利息收入等,根据财务费用、营业外收入等明细账分析填写;支付其他经营活动的现金项目,主要反映企业以现金支付的罚款、差旅费、业务招待费、保险费等,根据管理费用、销售费用等明细账分析计算填写。
   
  在填写这两项目时,除了要保证数据来源的准确外,还注意现金流量表的平衡关系,保证主表部分经营活动产生的现金流量净额与补充资料部分的经营活动产生的现金流量净额相等。
   
  实例解析湖南湘诚公司是一家民营建筑施工企业,现有财会人员两人,会计和出纳各一名,会计是一名只有4年会计工作经历的年轻会计,公司没有购置会计软件,会计记账还只能采用传统的手工记账方法,平时只要求编制资产负债表和利润表。
   
  但企业主要从事的建筑防水业务,所有业务基本上靠投标竞争获得,公司每年必须取得包括现金流量表在内的经过注册会计师审计的会计年报。
   
  由于公司会计人员不熟悉现金流量表。经了解,该公司没有不涉及现金的重大投资、筹资活动,投资活动也比较单一,只增添了部分固定资产。
   
  因此,除了将该公司提供的资产负债表和利润表数据录入现金流量表工作底稿外,其他只搜集了两个项目的数据,即通过管理费用、销售费用、库存现金和银行存款等明细账搜集到收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金的数据,用时不到1小时便编出了现金流量表。

   

  >>祥原大连会计事务所:辽宁省大连市沙河口区民权街350号(宝发金钻大厦)2411室

  >>免费咨询热线:18524116969/13841133298

  >>公司网址:www.sangenwoman.com

  >>服务项目:大连代理记账大连代理记帐大连公司注册大连注册公司

   
  ?
   

   

  神算网玄机一肖中特-神算子精准平特一肖-神算子开奖时间
  m.2121buy.com m.304496092.com m.52chendumeishi.com m.52qqcz.com m.7568872.com m.99vv340.com m.agag70.com m.anpinglansai.com m.asshishicai.com m.baoshidamall.com m.bjoso.com m.bocdima.com m.bxxyzl.com m.cdjutaiedu.com m.cl1899.com m.cpexe.com m.cztxhg666.com m.diejuji66.com m.dmgjzx.com m.dphhw.com m.elitecld.com m.esexfree.com m.ezupdos.com m.fanfan-zone.com m.fengwoyidong.com m.getfault.com m.hcxiangjiao.com m.hf556.com m.hongfushangmao.com m.huibobet.com m.hyhatch.com m.hzybqh.com m.ibroyeur.com m.jiangyaqing.com m.ksuca.com m.liangdianjiaoyu.com m.lovegwu.com m.mayihuobang.com m.miaoxiangshike.com m.miiqin.com m.modelslimming.com m.msjyhs.com m.mysoushou.com m.myteenssex.com m.nanahey.com m.o48d.com m.o8jw.com m.pzsyr.com m.qgbrs.com m.rbrbt.com m.rfynq.com m.rqwdt.com m.rxbled.com m.rxdmn.com m.sct-ys.com m.sdyxtjy.com m.spark-eo.com m.spyware-pcrisk.com m.sxlrr.com m.syhrzg.com m.tadeyijia.com m.tengjingkj.com m.tiantianoa.com m.tykjr.com m.uxf7.com m.weakbug.com m.wgppd.com m.xajyz.net m.xiqidai.com m.yczszw.com m.youxiaad.com m.yue8888.com m.yzkths.com m.zqbf137.com m.zqssc05.com m.zsbxp.com m.zspxk.com m.zsxscj.com www.88366666.com www.942dn.com www.lottimes.com www.opc32.com www.ss-tm.com www.tiaopigui.com www.xmyinhe.com www.mfkof.com www.upsbbs.com www.gzesmb.com www.niqzone.com www.m-instyLe.cn m.1yguz.com m.2huoo.net m.51bpbpz.net m.53zy.net m.5ecn.net m.91youhui.net m.adospados.com m.afty.net m.afzn.net m.baobeiqianbao.net m.bestmeet.net m.bjbna.net m.bjkjwj.net m.cg365sc.net m.cnyntq.net m.congdash.net m.coybcs.net m.csoug.net m.dijier.net m.djhsc.net m.donghuiwan.com m.dsi-ag.com m.dzshgwx.net m.eamoy.net m.ecopote.com m.ehuiche.net m.eiconf.net m.eimeeting.net m.ez-ns.com m.freshkpop.net m.gaoxiaoduanzi.net m.glxiduobao.com m.guiqin.net m.guogai.net m.gydushu.com m.haokan5.net m.hltjq.net m.hshardcover.com m.huangjinnc.com m.huangzhe0910.com m.i517.net m.icauto.net m.ijiawei.net m.iyaorao.net m.iyuwei.net m.izxs.net m.jlskjk.com m.jnrstc.com m.jnxins.com m.joinchampions.com m.jsywym.net m.juezhe.net m.julisports.net m.kardon023.com m.keiee.net m.kkdb168.com m.ksb120.net m.kzbiz.net m.laziw.com m.lcoder.net m.lefuxx.com m.live-cam4sex.com m.louboutinb.com m.ly568.net m.matengfei.net m.mblabc.net m.mcmcmc.net m.meitwo.net m.miyueing.com m.mjrgb.com m.mmd47.com m.mms39.com m.nanjingwx.com m.naodongxueyuan.com m.ncwywk.com m.neimengguly.com m.newcityvr.com m.newhnwg.com m.ngzrb.com m.nianlai.net m.niuhuotong.com m.nj142.com m.nmgmmw.com m.nnwsn.com m.nongtaifruit.com m.npymh.com m.nqbcs.com m.nwezq.com m.oe2pq.com m.p950r.com m.panoad.net m.papasj.com m.pcfordlm.com m.pinkypunk.com m.pojox.net m.popo365.net m.portalfan.net m.qhy360.com m.qinghuayingyu.com m.qingjiankeji.com m.qirongzhongchou.net m.qiutianzichan.com m.quanminkuaiduobao.com m.quansiweizhiyuan.com m.readc.net m.rpocr.net m.sdell.net m.sdhzz.net m.senrijin.com m.shangzewangluo.com m.shanmeme.com m.shanrenzixunjituan.com m.shengwh.com m.shengzhiqi.net m.shfongwei.com m.shiguangji888.com m.shiyihui.net m.shop666.net m.shoppniac.com m.shyarun.com m.softsweet.net m.sxsgky.net m.szifresh.com m.tahuyu.net m.taiyear.net m.taowogo.com m.taxionghaizi.com m.thirftyfun.com m.tiqianme.com m.tjcbmy.com m.tjynet.com m.tyc1413191.com m.v-liandong.com m.v-quick.net m.vrwar.net m.walyy.net m.we30.net m.weixd.net m.wenancn.net m.wetrussian.com m.wuaimei.net m.wuyutong.net m.wzj0759.com m.xianyoujie.com m.xiaolangli.com m.xiaolieai.com m.xiawangshipin.com m.xiyuesh.com m.xuanf.net m.xyflower.net m.xzcit.net m.yifoobao.net m.yjhzttjq.com m.yjk1997.com m.ylmov.net m.yongyijinfu.com m.yueguoji.net m.zhansen8.com m.zhaokuandai.com m.zhc-nj.com m.zhongruiedu.com m.zivdoll.com m.zjjyjn.com m.zmkaolu.com m.zmtbs.com m.zmysjh.com m.zzfreemaker.com